Psalm (kreeka keeles psalmos, 'laul', 'näppepilli keelte näppimine ja selle käigus tekkiv heli') on vaimuliku luule žanr, mida iseloomustavad järgmised tunnused:

  • vaimulik temaatika,
  • lühikestest kaheosalistest üksustest koosnev poeetiline struktuur,
  • parallelism ehk mõtteriim (parallelismus membrorum)

ja sellele vastav muusikažanr.

Psalm võib olla mittemeetriline või meetriline.

Psalme lauldakse nii liturgia osana kui ka kristlikes kodudes.

Kristlike psalmide üks olulisemaid kogumikke on Taaveti laulud.

16. sajandil tekkis reformatsiooni käigus meetriline psalm, mis kujutas enesest psalmide värsstõlkeid, mida hakkas esitama kogudus. Olulisemateks meetriliste psalmide kogumikeks on Hollandi psalter (1540), Genfi psalter (1562) ja Inglise psalter (1562, 1564, 1621, 1671 ja 1696). 1612. aastal ilmus n-ö Inglise separatistide psalter, mis viidi palverändurite poolt 1620. aastal Ameerikasse, kus see 1640. aastal ilmus esimese Uues Maailmas trükitud raamatuna.

Psalmide laulmise ja mängimise muusikastiili nimetatakse psalmoodiaks.