Tillmann Bredenbach

Tillmann Bredenbach (15261587) oli saksa katoliiklik vaimulik ja kirjamees.

Bredenbachi kuulsus põhineb tema ladinakeelsel kirjatööl Liivi sõja algusest, mis kannab pealkirja "Historia belli Livonici" (Liivi sõdade ajalugu). Ta käsitleb seal peamiselt Tartu piiskopkonna langemist, tuginedes peamiselt endise Tartu toomhärra Christian Olmeni jutule. Samuti vaatleb ta, nagu seda on tehtud enamikus toonastes ajalooteostes, lühidalt Vana-Liivimaa avastamis- ja vallutuslugu ning eelnevaid sõdu venelastega, eriti muidugi Wolter von Plettenbergi aegset Liivi-Moskva sõda.

Ehkki tema teos on leppimatult luterlusevaenulik (selle usu levikut peabki ta Liivimaa hädade peapõhjuseks) ning sageli ka ajaloolisest reaalsusest tugevalt kaugenev (jumalik vahelesegamine, üle 300 000 venelase linnuseid piiramas), leidub selles ka palju ajalooliselt väärtuslikku materjali, näiteks 1520. aastate usupuhastuse ja üldise meelsuse kohta sõjaeelsel Liivimaal. Bredenbach alustas raamatu kirjutamist 1558. aastal, mil Olmen Saksamaale tuli, ning esmatrükk ilmus tõenäoliselt 1564. aastal (1558. aastat, mida on mõnikord arvatud esmatrüki ilmumisdaatumiks, ei saa kuigi reaalseks pidada).

1565. aastal sai Bredenbach Ingolstadti ülikoolis usuteaduste doktori kraadi ning oli juba varem saanud mitmel pool toomhärraks. 1569. aastal sai temast aga Bonni vaimuliku kolleegiumi esimees.

KirjandusRedigeeri

  • Sulev Vahtre. Tillmann Bredenbachi Liivi sõdade ajalugu. Ajalooline Ajakiri 2001, nr. 1/2, lk. 15–24.
  • Hans Kruus. Eesti ajaloo lugemik. I: valitud lugemispalad Eesti ajaloo alalt 1561. aastani. Tallinn: Eesti Kirjanduse Selts, 1924. Lk-d 223-224.