Termiline energia

Termiline energia on aine aatomite, molekulide vm osakeste kineetiline energia, s.t osakeste korrapäratu liikumise energia. Termiline energia kui osa aine siseenergiast on avaldatav valemiga

Animatsioon gaasiosakeste vastastikmõjulisest liikumisest

kus

cerisoojusmahtuvus,
m ‒ aine mass,
Tabsoluutne temperatuur.

Soojuse juurdejuhtimisel suureneb aine osakeste, nt gaasi molekulide liikumisenergia ja seega ka aine termiline energia. Termilise energia suurenemist väljendab temperatuuri tõus. Termiline energia suureneb ja väheneb koos temperatuuriga, kuid pole sellega võrdeline, sest ka erisoojusmahtuvus ise sõltub temperatuurist.

Termiline energia suureneb keemilistes protsessides (näiteks kütuse põlemisel), mehaaniliste jõudude mõjul (näiteks hõõrdel), elektrijuhtides elektrivoolu toimel, samuti tuumareaktsioonides. Termiline energia kandub edasi soojusena.

Vaata ka muuda