Teritamine

Teritamine on lõikeriista (näiteks noa, vikati) lõikeosa teravamaks tegemine.

Teritamiseks kasutatakse näiteks terituspinke, käia, viile.