See artikkel räägib masinaehituse mõistest; taime osa kohta vaata artiklit Tallus

Rakis on seade töödeldava detaili kinnitamiseks. Leiab kasutamist peamiselt treimis- ja freesimistöödel. Rakised aitavad tõsta tootmise efektiivsust. Rakised koosnevad alusest ehk korpusest, seade- ja paigalduselementidest ja kinnitusmehanismist.

Rakiseid on mitut liiki ja nende kasutamine sõltub tootmisviisist.

Rakiste jagunemine

muuda

Rakised jagatakse iseloomult:

  • universaalrakised
  • universaalsed ümberhäälestatavad rakised
  • spetsiaalsed rakised (kindla ülesande täitmiseks).

Kasutamise järgi jaotatakse rakised:

  • mehaanilise töötlemise rakised
  • koostetööde rakised
  • metallkonstruktsioonide rakised.

Igat tüüpi tööpingil on oma universaalrakised.

APJ tööpinkide rakised jagunevad kinnitusrakisteks ja moodulrakisteks. Need rakised võivad olla mehaanilise, hüdraulilise või pneumaatilise kinnitusega.

Rakiste osatähtsus tehnoloogilises protsessis

muuda

Rakiste osatähtsus masinaehituse tehnoloogilises protsessis on suur. Nende abil on võimalik tõsta tehnoloogilise protsessi efektiivsust, mis avaldub abiaegade vähenemises ja töö lihtsustumises.

Oma kasutusala järgi tehnoloogilises protsessis jagunevad rakised:

Rakiste kasutamise ulatus sõltub tootmistüübist. Üksik- ja väikesaritootmisel kasutatakse peamiselt universaalseid rakiseid. Saritootmise puhul universaalseid ümberhäälestatavaid ja koostatavaid ning lahtivõetavaid rakiseid. Saritootmises on rakiste osatähtsus suur. Saritootmisel kasutatakse ka palju teatud operatsiooni teostamiseks selleks spetsiaalselt projekteeritud ja valmistatud erirakiseid. Viimased leiavad laialdast kasutust ka masstootmise puhul.

Universaalsed rakised

muuda

Universaalrakiseid kasutatakse väga laialdaselt mehaanilisel töötlemisel. Peamiselt leiavad kasutamist üksik- ja väikesaritootmisel. Kuna neid rakiseid on vaja enamikul mehaanilise töötlemise protsessidel, siis nende nomenklatuur on suur.

Universaalrakised jagunevad:

  • Ümberhäälestatavad rakised - neil on võimalik vahetada üksikuid elemente, mis määravad detaili asendi.
  • Koostatavad ja lahtivõetavad rakised - koostatakse konkreetse detaili valmistamiseks. Hiljem on võimalik jälle lahti võtta, et teha rakis mingile teisele detailile.
  • Tava-universaalrakised - neil pole ette nähtud elementide vahetamist erinevate operatsioonide tarvis.

Peamised universaalrakised on:

Ümberhäälestatavad rakised

muuda

Ümberhäälestatavad rakised on täiendatud konstruktsiooniga universaalsed rakised. Nad võimaldavad vajadusel vahetada üksikuid seadeelemente, mis määravad detaili asendi rakises. Kasutatakse peamiselt saritootmises.