Treimine on lõiketöötlemine, mille pealiikumisteks on tooriku pöörlemine ning lõikeinstrumendile (tavaliselt lõiketera) antav ettenihe. Tooriku pöörlemine võimaldab teostada lõikeprotsessi (laastuvõtmist), ettenihkeliikumine võimaldab seda protsessi teostada kogu tooriku pinna ulatuses.

Treimist ootav kokkuliimitud toorik. 2008. aasta.

Lõikerežiimi elemendid treimisel muuda

Lõikerežiimi elementideks treimisel on lõikekiirus, ettenihe, spindli pöörlemissagedus ja lõikesügavus.

Lõikekiiruseks nimetatakse lõikepinna pöörlemise ringkiirust treitera lõikeserva suhtes. Lõikekiirust mõõdetakse meetrites minutis ja tähistatakse tähega v. Seda saab arvutada valemiga

  meetrit minutis, kus

  • π – pii
  •  
    Treitud malenupp. 2008. aasta.
    D – lõikepinna suurim läbimõõt või töödeldava pinna läbimõõt millimeetrites.
  • n – tooriku (spindli) pöörete arv minutis.

Lõiketerad muuda

Kuna treimisel võib lõikekiirus tõusta väga suureks ja sellest tulenevalt võib lõiketera temperatuur tõusta kuni 800–900 kraadini, siis kasutatakse terikplaadi materjalina kiirlõiketerast, kermiseid või teemanti. Lõikekiiruse suurenemisel 2 korda väheneb tera püsivusaeg 4 korda.