Koostamine

masina või seadme kokkupanemine detailidest

Koostamine on masina või seadme kokkupanemine detailidest.

Et masinaid edukalt koostada, on vaja tunda vastavat tehnoloogiat.

Üksikute masinate koostamisel kasutatakse universaalseid rakiseid.

Sari- või masskooste puhul on mõttekas kasutada spetsiaalseid rakiseid.