Tarbevesi on vesi mis tarvitatakse ära tootmises, toiduvalmistamises, põllumajanduses ja mida otse ei tagastata veekogudesse. Üldjuhul loetakse tarbeveeks ka vett, mida kasutatakse pesemiseks ja veekloseti loputamiseks. Tarbeveena on võimalik kasutada ka sademevett, näiteks vihmavett.

Vaata ka muuda