Tallinna superintendentide loend

Tallinna superintendentide loend on loend Tallinna konsistoriaalringkonna vaimulikest juhtidest. Konsistoriaalringkonda kuulusid Tallinna Niguliste kogudus, Tallinna Oleviste kogudus, Tallinna Jaani kogudus (eesti) ja Tallinna Mihkli kogudus (soome-rootsi). 1890. aastal ühendati Tallinna konsistoriaalringkond Eestimaa konsistoriaalringkonnaga.