Töö (füüsika)

Töö (tähis W või A) on füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühelt füüsikaliselt objektilt teisele kanduva energia hulka.

Töö mõõtühik SI-süsteemis on džaul.

Mehaaniline töö

muuda
  Pikemalt artiklis Mehaaniline töö

Klassikalises mehaanikas avaldatakse tööd tavaliselt kehale või punktmassile mõjuva jõu ning selle jõu toimel läbitud teepikkuse kaudu.

Kui jõud F on konstantne, liikumine on sirgjooneline, läbitud teepikkus on s ning jõu suuna ja liikumise suuna vaheline nurk on α, siis töö A avaldub korrutisena F · s · cos α. Erijuhul, kui jõu ja liikumise suund langevad kokku avaldub töö A kujul F · s. Teiste sõnadega, töö avaldub jõuvektori ja siirdevektor skalaarkorrutisena.

Kui jõud liikumise kestel muutub või liikumine ei ole sirgjooneline, siis avaldatakse jõud integraalina.

Kui töö on positiivne, siis teeb jõud tööd. Kui töö on negatiivne, siis tehakse tööd jõu vastu.

Elektriline töö

muuda
  Pikemalt artiklis Elektriline töö

Selleks et elektriväljas liigutada elektrilaengut q vastu pinget U, tuleb teha töö mis avaldub kujul q · U. Kui elektrivoolu tugevus I on konstantne, siis avaldub elektriline töö kujul U · I · t, kus t on ajavahemik.

Termodünaamiline töö

muuda
  Pikemalt artiklis Termodünaamiline töö

Termodünaamilist tööd tehakse termodünaamiliste süsteemide välisparameetrite muutmiseks.

Näiteks gaasi kokkusurumiseks tehtav töö avaldub integraalina −∫ pdV, kus p on rõhk ja V on ruumala.

Vaata ka

muuda