Suurtükipatarei

Suurtükipatarei on suurtükiväe allüksus, mis vastab teiste väe- või relvaliikide kompaniile. Nimetatakse ka tulepatareiks.

USA välisuurtükiväe patarei positsioonil Iraagis

Suurtükipatarei kuulub tavaliselt suurtükiväepataljoni koosseisu.

Suurtükipatarei koosseis ja relvastus

muuda

Suurtükipatarei koosneb:

  • patarei juhtkonnast,
  • 2–3 suurtükirühmast (tulerühmad),
  • juhtimis- ning teenindusallüksustest.

Sõltuvalt relvajõudude kaudtuletoetuse süsteemist ehk kontseptsioonist võib suurtükipatarei koosseisu kuuluda ka oma tulejuhtimisallüksus. Suurtükipatarei suurus on sõltuvalt kasutatavast suurtükiväe relvasüsteemist tavaliselt 60...120 inimest. Tavaliselt on patarei koosseisus 4...9 suurtükki

Suurtükipatareid juhib patareiülem, kelleks on tavaliselt staažikam nooremohvitserkapten.