Soodsas seisundis

Soodsas seisundis (inglise least concern, lühendatult LC) on üks Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) kaitsestaatuse kategooriatest, mis määratakse elusolevale taksonile, mille ökoloogilist seisukorda on hinnatud ning mis ei kvalifitseeru ühegi muu kategooria alla. Teisisõnu pole soodsas seisundis liigid ei hävinud ega ohustatud. Nende hulka kuuluvad paljud tavalised liigid, näiteks kaljutuvi, harilik kadakas, koduhiir ja inimene.

Status iucn3.1 LC et.svg
Kaitsestaatus
Hävinud

Välja surnud
Looduses välja surnud

Ohustatud

Äärmiselt ohustatud
Eriti ohustatud
Ohualtid

Vähe ohustatud

Kaitsest sõltuvad
Ohulähedased
Soodsas seisundis

Vaata ka

IUCN
IUCNi punane nimistu

Liiki ei saa tunnistada soodsas seisundis olevaks, kui tema arvukust ja seisundit ei ole hinnatud. Vaja on adekvaatset infot, et hinnata otseselt või kaudselt liigi väljasuremisriski selle leviku ja arvukuse põhjal.

Soodsas seisundis olevaks on kuulutatud 15 636 taksonit. Sellesse kategooriasse kuulub 14 033 loomaliiki ja 101 alamliiki, samuti 2 alampopulatsiooni ning 1500 taimetaksonit (1410 liiki, 55 alamliiki ja 35 varianti). Soodsas seisundis ei ole ühtki seent ega protisti, samas on IUCN hinnanud vaid nelja nendesse riikidesse kuuluva liigi seisukorda. Inimene tunnistati ametlikult soodsas seisundis olevaks 2008. aastal.