Seeria (muusika)

Seeria (inglise keeles series) on muusikas üldmõiste, mis võeti kasutusele seoses seriaalse meetodi väljakujunemisega 1940–1950-ndatel. Harilikult peetakse seeria all silmas muusikaliste elementide järjestatud suktsessiooni (ordered succession of elements), mida kasutatakse muusika loomise materjalina kõigis võimalikes muusikalistes parameetrites: näiteks vältuste (kestuste), dünaamika astmete, ajapunktide, tämbrite seeriad.

Seriaalse meetodi varasemas faasis, dodekafoonias, kasutati seeria tähenduses mõistet 'rida' (inglise row, saksa Reihe, ka inglise tone row, saksa Tonreihe (helirida)) ehk 'kaksteisthelirida', millega tähistati kahtteist järjestatud võrdtempereeritud häälestuses heliklassi.

Seriaalse meetodi arenedes on laienenud ka seeria mõiste. Muusikalise hulgateooria mõjutusel hõlmab seeria nii muusikaliste elementide järjestamata hulka ehk 'rühma' või (inglise keeles set) kui ka järjestatud hulka ehk 'rida'.

Vaata kaRedigeeri