Rida (muusika)

muusika

Rida on muusikas kahetähenduslik sõna: