Rida (muusika)

Rida on muusikas mitmetähenduslik mõiste: