Rida (muusika)

Rida on muusikas kahetähenduslik sõna: