Seebu on kõrge turjaküüruga kodustatud veis.

Seebu

Tema algne levila oli India, kus peetakse teda tänini pühaks loomaks.

Seebu piimaand on väike.

Artiklit tuleb täiendada.