Sünkroondetekteerimine

Sünkroondetekteerimine on signaali s(t) detekteerimine (muundamine) tugisignaaliga juhitud alalduslülituse või kordistusseadme (analoogkordisti) ehk sünkroondetektori abil.

Matemaatiliselt vastab sellisele muundamisele signaali kordistamine tugisignaalile vastava ajalise matemaatilise funktsiooniga sref(t).

Sünkroondetekteerimise matemaatiline kirjeldus vastab korrelatsiooni leidmisele nende kahe funktsiooni vahel, kuid paljudel juhtudel selle erinevusega, et integreerimise asemel on kasutatud keskmistamist madalpääsfiltri abil.

Siinuseliste signaalide või signaali siinuseliste (harmooniliste) komponentide puhul vastab see Fourier' teisendusele vastava siinuselise signaali sagedusel.

Sünkroondetekteerimist kasutatakse faasitundlike mõõtmiste ehk vektormõõtmiste juures. Sünkroondetekteerimisel põhinevad paljud vektorvoltmeetrid, sünkroonvõimendid (lock-in amplifiers), komplekstakistuse mõõturid (sh enamik L- ja C-mõõtureid), elektroonsed vattmeetrid ja muud elektroonsed mõõteseadmed.

Sünkroondetekteerimise sünonüüm on sünkroonne alaldamine, mis on tihti kasutusel alaldiga toiteseadmetes (toitealaldites).