Korrelatsioon

Korrelatsioon (keskladina keeles correlatio, vastastikune seos) on vastastikune seos ehk suhteseos, mis tähistab kahe või enama objekti, sündmuse, olukorra või funktsiooni seost. Korrelatsioon ei pruugi olla kausaalne: süsteemi osad elemendid ei pruugi üksteisega seotud olla või nende vahel võib olla juhuslik seos.

Matemaatikas mõistetakse korrelatsiooni all juhuslike suuruste statistilist sõltuvust.

Bioloogias on korrelatsioon organismi osade suuruse, ehituse ja talitluse vastastikune seos. See tähendab, et mingi elundi muutumisega kaasneb teiste elundite muutumine.

Statistikas võib kahe statistilise muutuja seost kirjeldada erinevate korrelatsioonikoefitsientide abil (näiteks Bravais-Pearsoni koefitsient).

Signaalianalüüsi puhul kirjeldab signaalide vaheline korrelatsioon nende omavahelist sarnasust. Matemaatiliselt on korrelatsioon arvutatav võrreldavate ajaliste funktsioonide s1(t) ja s2(t) korrutise integralina üle vaadeldava ajavahemiku. Ajalise nihke τ tekitamisel saadakse korrelatsioonifunktsioon.

Korrelatsioonmeetod leiab kasutamist elektroonses mõõtetehnikas, näiteks sünkroondetekteerimise juures.

Mitmemõõtmeliste funktsioonide, nagu geomeetriliste kujutiste puhul kirjaldab korrelatsioon nendega kirjeldatud kujutiste (piltide) kokkulangevust. Ajalise nihke τ asemel on siin kasutusel funktsiooni ruumiline nihe.

Autokorrelatsioonifunktsioon kirjeldab korrelatsiooni muutumist signaali võrdlemisel tema enda ajas nihutatud versiooniga sõltuvalt sellest ajalisest nihkest τ. Signaali autokorrelatsioonifunktsioon on seotud signaali sagedusspektriga Fourier' teisenduse kaudu.

Informatsiooniteoorias mõõdetakse kahe juhusliku suuruse korrelatsiooni transformatsiooni ja Kullbacki-Leibleri divergentsi abil.

Tarkvaraarenduses mõistetakse korrelatsiooni all praktikat, mille puhul funktsioonide usutavust ei loo mitte üksikud parameetrid, vaid parameetrite kombinatsioonid.

Korrelatsiooni puhul mõõdetakse:

  1. kui tugev on seos (näiteks vahemikus 0–1);
  2. millise suunaga (positiivne või negatiivne) on seos.

Vaata kaRedigeeri