Sünaps on koht, kus ühe neuroni (närviraku) akson puutub peaaegu või täiesti kokku teise neuroni dendriidi või rakukehaga või meeleelundi, lihas- või näärmerakuga.

Sünapside ülesanne on erutuse ülekanne, kuid nad võimaldavad ka signaalitransduktsiooni moduleerimist ning suudavad ka kohanevate muutuste abil infot talletada.

Täiskasvanud inimese ajus on umbes 100 triljonit (1014) sünapsi. Ühel neuronil on 1 kuni 200 000 sünapsi.

Sünapsid jagunevad elektrilisteks ja keemilisteks sünapsideks.

Enamasti on tegu keemiliste sünapsidega. Keemiline sünaps koosneb sünapsieelsetest ja sünapsijärgsetest neuroni osadest koos vahele jääva sünapsipiluga. Sünapsipilu sobiva, püsiva kauguse kahe närviraku vahel aitab moodustada transmembraansete valkude neureksiini ja neuroligiini vaheline ühendus. Signaal, mis saabub elektrilise aktsioonipotentsiaalina, muundub keemiliseks signaaliks, millena ta kandub üle rakkudevahelise sünapsipilu ning muundub seejärel jälle elektriliseks signaaliks. Seejuures paiskab saatev rakk (sünapsieelselt) välja virgatsaineid, mis teisel pool pilu (postsünaptiliselt) seotakse vastuvõtva raku membraaniretseptoritega. Niiviisi on signaalitraduktsiooni suund (ainult edasi) anatoomiliselt määratud; see on info töötlemise jaoks neuronivõrkudes põhjapaneva tähtsusega. Erutust ülekandvad virgatsained moodustuvad saatva neuroni sünapsieelses aksonilõpmes või sünteesitakse selle rakukehas ja transporditakse aksonaalselt sünapsieelsetesse membraanipiirkondadesse.

Seevastu elektrilised sünapsid aukliidustena kohad, kus kahe raku ioonikanalid on vahetus ühenduses, võimaldades ioonide ja väikeste molekulide üleminekut ühest rakust teise. Sellised sünapsid avastati kõigepealt neuronite vahel, kuid sarnaseid kokkupuutekohti on ka teistes kudedes, ka taimedel.

Sünapsid võimaldavad närvisüsteemi ühendust organismi teiste elundkondadega, nii näiteks kohtuvad inimese närvisüsteem ja endokriinsüsteem hüpotalamuses.

Termini "sünaps" võttis kasutusele 1897. aastal Charles S. Sherrington neuronitevahelise ühenduse kohta, näiteks neuroni aksoni lõpme ja teise neuroni dendriidi vahel.[1]

Ülekantud tähenduses nimetatakse immunoloogilisteks sünapsideks, kus immuunsüsteemi rakud on ajutises rakuliiduses omavahel ja ümbritseva koe rakkudega. Ühe raku pinnal olevad molekulid seotakse retseptormolekulidega ja adhesioonimolekulidega teise raku rakumenbraanis ning vahetavad niimoodi infot.

LiigitusRedigeeri

Sünaps on elektriline või keemiline.

Keemiline sünaps võib olla erutus- või pidurdussünaps.

Elektriline sünapsRedigeeri

  Pikemalt artiklis Elektriline sünaps

Elektrilises sünapsis on närvirakud nii tihedalt seotud, et närviimpulss antakse viivitamatult ja muutmata kujul edasi järgmisele rakule (sünapsipilu laius on umbes 2–4 nm). Näiteks kantakse niisuguste sünapside abil erutus kiiresti kalade keha tagaosa lihastesse, et oleks võimalik silmapilkselt põgeneda.

 
Aukliiduseks (adhesioonimolekulid) nimetatud transmembraansed valgumolekulid on neuroneid ühendav struktuur elektrilises sünapsis

Keemiline sünapsRedigeeri

  Pikemalt artiklis Keemiline sünaps

Sünapsid närvirakkude vahel on enamasti keemilised. Sünapsi sünapsieelse ja sünapsijärgse neuroni vahel on väike (umbes 190 Å või 20 nanomeetri laiune) sünapsipilu, mistõttu elektriline signaal ei levi otse ühelt rakult teisele. Sünapsieelset ja sünapsijärgset neuronit hoiavad just paraja vahemaa kauguselt koos rakkude membraanis paiknevad transmembraansed valgud neuroligiin ja neureksiin. Need valgud moodustavad kahe neuroni ühenduse, mille abil moodustub mikroskoopiline vahe, sünapsipilu. Kui närviimpulss jõuab aksoni lõppu, eraldub sünapsipilusse keemilist ainet, mida nimetatakse (neuro)mediaatoriks, virgatsaineks ehk neurotransmitteriks. Piisava hulga mediaatori seostumisel teise raku pinnal oleva retseptorvalguga muutub viimase seisund. Erutamata rakus tekitab mediaator närviimpulsi, kuid aktiivses (erutatud) rakus impulssi edasi ei kanta. Sellisel erutamisel ja pidurdamisel põhineb närvisüsteemis toimuv informatsiooni edasiandmine ja töötlemine.

Inimese ajus võib üks närvirakk teiste närvirakkudega ühendatud olla tuhandete sünapside kaudu. Kui neuronisse saabub rohkem erutavaid signaale, tekib seal närviimpulss, aga kui on rohkem pidurdavaid signaale, siis seda ei teki.

Sünapsieelsed aksonilõpmes viib saabuv aktsioonipotentsiaal juba depolarisatsioonifaasi ajal – naatriumioonikanalite ja pisut hiljem ka kaaliumioonikanalite lühiajalise avanemise kõrval – pingeseoseliste kaltsiumioonikanalite ajutise avanemiseni ning seetõttu lühiajalise kaltsiumioonide sissevooluni. Suurem kaltsiumisisaldus põhjustab mõne millisekundiga virgatsaine paiskumise sünapsipilusse. Aksonilõpmes on see virgatsaine varuks erilistes sünaptilistes vesiikulites ning need pannakse valmis rakumembraani lähedal vesiikulites, mis võivad kaltsiumi toimel ühineda sünapsieelse membraaniga ning seejärel väljapoole tühjenedes virgatsainemolekulid vallandama.

See protsess, mida nimetatakse ka eksotsütoosiks, saab võimalikuks alles kaltsiumi siduvate valkude, eriti sünaptotagmiinide konformatsioonimuutusega.

Erutus- ja pidurdussünapsRedigeeri

Närvirakku saabuvad signaalid nii erutussünapside kui ka pidurdussünapside kaudu. See, mis neuronis edasi juhtub, sõltub saabuvate erutus- ja pidurdussignaalide summast. Kui närvirakku saabub teatud ajaühikus mitu erutussignaali, toimub seal ajaline ja/või ruumiline sünaptiline summatsioon.

FunktsioonidRedigeeri

Lisaks eelpool nimetatud ülesannetele peavad sünapsid ka tagama, et närviimpulsid liiguksid ainult ühes suunas. Sellepärast on neil mediaatoraine ainult aksonipoolses osas.

Sünapsid ka võimendavad signaali.

Nad väldivad ülestimulatsiooni, jättes liiga tugeva ärrituse korral impulsi üle kandmata.

Nõrgad ärritused aga filtreeritakse. Tiheda liiklusega tänava ääres elav inimene ei märka taustamüra, sest sünapsides toimub ebaolulise signaali filtreerimine.

Sünaptiline summatsioonRedigeeri

Rohkem kui ühest üheaegselt aktiviseerunud sünapsist lähtuvad elektrilised impulsid liituvad ja tekitavad suurema sünapsijärgse (postsünaptilise) potentsiaali. Kui selle tase ületab kindla läve, tekib antud neuronis närviimpulss. Tihti jätab närvirakk erutussignaalide liiga väikese arvu tõttu signaali edasi kandmata. See on vajalik, et eristada tähtsat ebaolulisest.

Sünapsijärgne pidurdusRedigeeri

Postsünaptilisest pidurdusest räägitakse juhul, kui närvirakku saabunud närviimpulssi edasi ei kanta, sest aktiivsete pidurdussünapside osakaal on suurem või võrdne aktiivsete erutussünapside osakaaluga. Näiteks kui närviimpulss saabus mingi neuroni kolme erutus- ja kolme pidurdussünapsisse, siis sünapsijärgse pidurduse tõttu jääb selles närvirakus närviimpulss tekkimata.

Närviülekannet mõjutavad ainedRedigeeri

Inimajus paiknevad neuronid on 10–49% ulatuses aneuploidsed ja altid mutatsioonidele kromosoomistikus.[2] Lisaks igapäevaselt neuro-immuno-endokriinsüsteemi muutvatele ühenditele ning protsessidele ja söögi-joogipoolisele ning intellektuaalsele ja füüsilisele tegevusele mõjuvad närviülekannetele ka valuvaigistid, rahustid, mürgid, toksiinid, narkootikumid, ka alkohol ja nikotiin jpm. Mõju võib olenevalt ainest olla pidurdav, blokeeriv või stimuleeriv.

Teatud narkootikumide tarvitamisel võib inimorganismi füsioloogilistest, anatoomilistest aga ka neuroloogilistest põhjustest tingituna tekkida nimetatud ainete pikemaajalisel tarbimisel organismis seisund, kus sünapside signalisatsioonisüsteem ja geenid ning retseptorid ja ained muudavad aju eri süsteemide suhtlust nii, et tekib tundetus tarbitava narkootikumi ühendite vastu, nimetatakse ka sõltuvus. Antud teaduslikke teooriaid kasutatakse mitte üksnes keelatud narkootliste ainete, vaid ka retsepti- ja muude ravimite ning hormoonpreparaatide väljatöötamisel ja tarvitamisel. Ka mainitud juhtudel esineb häireid inimeste tervislikus seisundis, nii näiteks võivad serotoniiniretseptorite blokaatorid, pikaajalisel tarbimisel põhjustada erinevaid ladestusi ajus, seedeelundkonnas (kõikjal kus serotoniiniretspetroid paiknevad), sest need sisaldavad aineid, mis sarnanevad mediaatoritega sünapsides ja seetõttu organism ülekandeainet enam bioloogilistel alustel (normaalne ringlus) ise ei sünteesi. Nii vajataksegi aina uusi, suuremaid koguseid "asendusaineks" saanud alkoholi, ravimi, nikotiini ja ka narkootikumi koguseid. Sellistest nimetatud sõltuvustest ravi puhul saame rääkida arvatavasti üksnes inimeste puhul (nt serotoniini- ja dopamiiniretseptorid (geenid) on ka kuldkaladel) ja ravi on aeganõudev.[3][4]

NeuropatoloogiaRedigeeri

Kesknärvisüsteemiga loomadel (sh inimestel) seostatakse sünapside patoloogiaga selliseid haiguslikke seisundeid nagu Alzheimeri tõbi ja prioonhaigused.[5]

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. C. S. Sherrington. The Integrative Action of the Nervous System, Yale University Press; New Haven 1906, lk 18.
  2. ingl k , G.R. Crabtree, Our fragile intellect. Part I, Science & Society, Trends in Genetics, Volume 29, Issue 1, January 2013, Pages 1–3, http://dx.doi.org/10.1016/j.tig.2012.10.002, [1]
  3. ingl k, A.Dityatev, A. El Husseini, Molecular mechanisms of synaptogenesis , 2006, ISBN 978-0387-32560-6, Google`i raamat
  4. ingl k , W.Rosen, A. T. Weil, From Chocolate to Morphine: Everything You Need to Know About Mind-Altering Drugs, 2008, ISBN 0-618-48379-9, Google`i raamat
  5. Clive Bate, Mourad Tayebi, ja Alun Williams, Phospholipase A2 inhibitors protect against prion and Aβ mediated synapse degeneration, Molecular Neurodegeneration, 8. aprill 2010, 5:13, doi: 10.1186/1750-1326-5-13, veebiversioon (vaadatud 13.05.2014) (inglise keeles)

VälislingidRedigeeri