Ongström (tähis Å) on mittesüsteemne pikkusühik, mis võrdub ühe kümnendikuga nanomeetrist:

1 Å = 0,1 nm = 100 pm = 10–10 m.

Ongström on nimetuse saanud rootsi füüsiku ja astronoomi Anders Jonas Ångströmi järgi.

Kuigi ongström on mittesüsteemne ühik, kasutatakse seda aatomite suuruse ning keemiliste sidemete pikkuse mõõtühikuna ja spektroskoopias. Põhjuseks on see, et ongströmi suurus on kõige lähedasem aatomite suurusele ja seda ühikut on kõige mõistlikum kasutada, kui kirjeldada aatomite või väiksemate molekulide suurust.