Säilik on alusüksus arhiivihalduses. See on üksikarhivaal või arhivaalide kogum.

Arhiivi füüsilise korrastamise käigus moodustatakse toimikutesse kogunenud arhivaalidest säilikud. Füüsilise korrastamise käigus eemaldatakse mittearhiiviaines: metall, kile, mittevajalikud märkmepaberid ning tühjad lehed. Säilik moodustub, kas ühe või mitme asjaajamisperioodi vältel või asja menetlemise jooksul samasse sarja ladestunud arhivaalidest, või ka üksikarhivaalist. Kui toimik korrastatakse vastavalt Rahvusarhiivi (RA) juhistele, siis saab sellest säilik. Igal säilikul peab olema kinnituskirje, ees valge leht ja säiliku kaanele kantud säiliku pealkiri, piirdaatumid, lehtede arv, sarja tähis, arhiivi tähis, säiliku number ja fondi number (selle annab Rahvusarhiiv).

Juhul kui säilikus paiknev arhiiviaines kuulub ühte ja samasse sarja, kirjeldatakse see tavaliselt arhivaali tasandil üksikkirjeldusena.

Vaata ka muuda