Toimik on üheks kaustaks koondatud dokumentide kogum. Toimiku sees võivad dokumendid olla korrastamata.

Toimik koostatakse ühes eksemplaris ja esitatakse kas paberkandjal või digitaalselt.

Toimiku lõpetamineRedigeeri

Toimik lõpetatakse, kui dokumentidele pole enam midagi (uut informatsiooni) lisada.

Toimiku hävitamineRedigeeri

Toimik hävitatakse, kui on möödunud säilitustähtaeg, ning vastavalt selle alusel kehtestatud õigusaktide sätestatud korrale. Toimik, milles olev teave ei ole leidnud kinnitust, hävitatakse pärast selle lõpetamist üldise korra kohaselt. Hävitamise korral tuleb teha hävitusakt, kuhu pannakse kirja, mis toimik millal, kus ja miks hävitati.