Riigikohtu juures asuv distsiplinaarkolleegium

Riigikohtu juures asuv distsiplinaarkolleegium on viieteistkümnest kohtunikust koosnev kohtunike omavalitsuskogu Eesti Vabariigis, mis lahendab ametikaaslaste tegevuse peale esitatud distsiplinaarsüüdistust.

Distsiplinaarsüütegu on kohtuniku süüline tegu, mis seisneb ametikohustuste täitmata jätmises või mittekohases täitmises, samuti kohtuniku vääritu tegu.

Distsiplinaarsüüdistuse võib koostada Riigikohtu esimees, õiguskantsler, ringkonnakohtu esimees, kohtu esimees, Riigikohtu üldkogu.

Koosseis

muuda

Distsiplinaarkolleegiumisse kuulub viis riigikohtunikku, viis ringkonnakohtunikku ja viis esimese astme kohtunikku.

Distsiplinaarkolleegiumi esimehe ja teised riigikohtunikest liikmed nimetab Riigikohtu üldkogu kolmeks aastaks, esimese ja teise astme kohtunikest liikmed valib kohtunike täiskogu niisamuti kolmeks aastaks.

Distsiplinaarasja lahendamiseks moodustab kolleegiumi esimees viieliikmelise kohtukoosseisu, kuhu kuulub kolm riigikohtunikust, üks ringkonnakohtunikust ja üks esimese astme kohtu kohtunikust liige.

alates juuni 2023

muuda

alates veebruar 2020

muuda

veebruar 2017 – veebruar 2020

muuda

Välislingid

muuda