Riigi Julgeoleku Peaameti Julgeolekuteenistus

Riigi Julgeoleku Peaameti Julgeolekuteenistus (Amt VI des Reichssicherheitshauptamtes (SD-Auslandsnachrichtendienst)) oli natsionaalsotsialistliku Saksamaa Riigi Julgeoleku Peaameti poliitiline välisluureteenistus aastatel 1939–1945.

Algselt Saksamaa natsionaalsotsialistliku partei luureteenistusest kujunes pärast 1939. aastal Saksa riiklike ja parteiorganisatsioonide liitumist ühine riiklik poliitiline välisluureorganisatsioon.

Reinhard Heydrich (1940)
Walter Schellenberg (1943)

Juhid, juhtimine ja organisatsioon

muuda
Reinhard Heydrich, 1931NSDAP, sõjalise tiiva SSi parteisisese opositsioonivastase Julgeolekuteenistuse ja Julgeolekupolitsei ühendorganisatsiooni Sicherheitsdienst(SD) ülem;
Reinhard Heydrich, 19381942, RSHA koosseisus olevate Julgeolekuteenistuse ja Julgeolekupolitsei ülem;
Walter Schellenberg, 1942. aasta juuni – 1945. aasta mai, RSHA Julgeolekuteenistuse ülem;

Julgeolekuteenistus, Ausland-SD, 1936–1939

muuda
  Pikemalt artiklis Julgeolekupolitsei Peaamet

Julgeolekuteenistus, 1939–1942

muuda

Julgeolekuteenistus, 1942–1945

muuda
 • VI A, üldine luure organiseerimine ja kontroll, kuni 1941. aastani kontrollis ka SD sektsioonide tööd;
  • VI A I, kõigi allosakondade töö järelevalve;
  • VI A II, välismaal läbiviidava luuretöö järelevalve
  • VI A III, SD Läänepiirkonna allosakondade töö järelevalve;
  • VI A IV, SD Põhjapiirkonna allosakondade töö järelevalve;
  • VI A V, SD Idapiirkonna allosakondade töö järelevalve;
  • VI A VI, SD Lõunapiirkonna allosakondade töö järelevalve;
  • VI A VII, SD Keskpiirkonna allosakondade töö järelevalve;
 • VI B, luuretöö juhtimine Saksa ja Itaalia mõjusfäärides Euroopas, Aafrikas ja Lähis-Idas
 • VI luure Idas, NSV Liidu ja Jaapanis mõjupiirkonnas
 • Sonderreferat VI C
 • VI D, luure Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide mõjusfääris
 • VI E, luure Ida-Euroopas
 • VI F, tehnilised vahendid, mis olid vajalikud kogu VI osakonnale
 • VI G, loodi 1942. aastal, et kasutada teaduslik-tehnilise luure abil saadud andmeid
 • VI W, poolt viidi läbi valuuta võltsimist Sachenhauseni koonduslaagris, kasutades erioskustega kinnipeetute tööd;

Zeppelin

muuda

Julgeoleku Peaameti VI Ametile allus ka 1942. aasta märtsis moodustatud Unternehmen Zeppelin (de), mis tegeles Idarindel luure-, diversiooni ja propagandaga ning Venemaa rahvaste Nõukogude Liidu vastase võitluse koordineerimise ja organiseerimisega, mille koosseisu värvati vangilangenud Punaarmee sõjaväelasi ning okupeeritud alade elanikke.

Juhid ja organisatsioon, 1941–1942

muuda

Nõukogudevastase NSV Liidu rahvaste poliitiliste keskustena moodustati Zeppelini juures aastatel 1941–1942 "Rahvuskomiteed":

Eelpool nimetatud komiteedest moodustati 1944. aasta novembris "Venemaa Rahvaste Vabastamise Komitee" («Комитет освобождения народов России» (КОНР)), mille juhiks oli Andrei Vlassov.

1942. aastal liideti seni iseseisev Organisatsioon Zeppelin Julgeolekuteenistuse Referaat IV allosakondade IV C 1, IV CII ja IV CIII alluvusse.

Juhid ja organisatsioon, 1942–1945

muuda
 • Osakond ZI tegeles allosakondade komplekteerimise ja operatiivjuhtimisega ning agentuuri tehnilika ja varustusega varustamisega
  • Allosakond, Z IA, tegeles alluvate üksuste tegevuse jälgimise ja koordineerimisega ning isikkoosseisu komplekteerimisega;
  • Allosakond, Z IB, tegeles sõjavangilaagrite, kust valiti värvatavaid luureagente juhendamise ja agentuuri arvestusega;
  • Allosakond, Z IC, tegeles agentuuri valve ja toimetamisega vaenlase tagalasse. Allosakonna koosseisus oli ka konvoikommandod.
  • Allosakond, Z ID, tegeles agentuuri materiaalse kindlustamisega.
  • Allosakond, Z IE, oli autoteenistus.
 • Osakond Z II, tegeles agentuuri väljaõppega.
  • Allosakond, Z IIA, tegeles vene rahvusest agendikandidaatide valikuga ning väljaõppega.
  • Allosakond, Z IIB, tegeles kasakate seast agendikandidaatide valikuga ning väljaõppega.
  • Allosakond, Z IIC, tegeles kaukaasiast pärit agendikandidaatide valikuga ning väljaõppega.
  • Allosakond, Z IID, tegeles Kesk-Aasia rahvaste seast agendikandidaatide valikuga ning väljaõppega.

Osakonnas oli kokku 16 töötajat.

 • Osakond Z III, tegeles materjalide töötlusega, mis puudutasid rindekommandode erilaagreid ja NSV Liidu tagalapiirkondadesse saadetud agentuuri.

Osakonnas oli kokku 17 töötajat.

Välislingid

muuda