Raudteelõik (lühemalt raudtee) on kahe asula vaheline rööbasteega lõik. Raudteelõiguga on seotud mõiste "raudteeliin", mis on reeglipärane raudteeliiklus mingil raudteelõigul. Nii võib ühel raudteelõigul olla mitu raudteeliini või ühe raudteeliini liiklus võib toimuda mitmel raudteelõigul.