Rööbastee (inglise track, soome rata) koosneb harilikult kahest paralleelsest rööpast, mis paiknevad liipritel. Rööbastee olulisim tehniline omadus on rööpmelaius ehk rööbastevaheline kaugus.

Ehitusjärgus trammitee
Mägistes piirkondades kasutatav hammaslatiga rööbastee

Rongiliikluseks kasutatavat rööbasteed koos selle juurde kuuluvate süsteemidega nimetatakse raudteeks.

Rööbastee võib koosneda mitmest rööpapaarist ehk rajast. Kasutatakse ühe-, kahe- või enamarajalisi rööbasteid.[1]

Mitme rööpmelaiusega rööbastee
Mitme rööpmelaiusega trammitee

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine, Vastu võetud 09.07.1999 nr 39, Riigi Teataja, RTL 1999, 127, 1773