Rakenduslingvistika

Rakenduslingvistika ehk rakenduslik keeleteadus on keeleteaduse haru, mis uurib keelega seotud igapäevaelu probleeme.

Rakenduslingvistika huvisfääri kuuluvad näiteks kakskeelsus, keelekümblus, arvutisuhtlus, keeleõpe jpm.

Eestis koondab rakenduslingvistika valdkonna inimesi ja organisatsioone 2004. aastal loodud Eesti Rakenduslingvistika Ühing.