Raadiotehniline elektroonika

Raadiotehniline elektroonika on see osa elektroonikast - teoreetilised alused, elektronseadised, skeemid jm., mis on mõeldud kasutamiseks raadiotehnilistes seadmetes ja süsteemides. Erinevus madalsageduslikust elektroonikast võib olla nii seadiste sisemise ehituse ja omaduste osas kui ka konstruktsioonis (korpus jm.).

Raadioelektroonika on kogum raadiotehnikast ja elektroonikast, milles elektroonseid vahendeid kasutatakse raadiotehnilistes rakendustes. Elektroonika all ei tule mõista ainult elektroonikakomponentide kogumit.

Elektroonsed komponendid on raadiotehnilise seadmestiku aktiivne võimendav ja signaale formeeriv osa.