Raadiotehniline seadmestik

Raadiotehniline seadmestik on seadmete kogum, mille ülesandeks on kas raadioside loomine või raadiosignaalide kasutamine muuks otstarbeks (radarites, meditsiinitehnikas jm).

Tinglikult saab raadiotehnilise seadmestiku jagada passiivseks (antennid, lainejuhtmed jms) ja aktiivseks osaks (elektroonikaseadmed).

Eraldi osana käsitletakse raadiotehnilise seadmestiku puhul tavaliselt toiteseadmeid, maste ja muid asjasse puutuvaid asju.