Raadioelektroonika

Raadioelektroonika tähendab elektroonikat, mida kasutatakse raadiotehnikas, s.t. raadiosaatjates ja raadiovastuvõtjates.

Konkreetsemalt kuuluksid raadiotehnika valdkonda kõrgsagedusvõimendid, segustid ja sageduse muundajad, vahesagedusvõimendid (koos ribafiltritega), modulaatorid ja modulatsiooni detektorid, kooderid ja dekooderid ning helisagedusvõimendid.

Raadioelektroonika haarab raadiotehnilisi süsteeme alates automaatsest võimenduse või nivoo reguleerimisest ja sageduse automaatsest järelhäälestusest kuni keerukate süsteemideni (näiteks radarid, raadionavigatsiooni süsteemid, positsioneerimine).

Raadioelektroonika alasse kuuluvaks võib lugeda ka digitaalse informatsiooni (digitaalse signaali) ülekande süsteeme, mis on ette nähtud audio- ja videoinfo edastamiseks ehk digitaalse ringhäälingu süsteeme.

Raadioelektroonika alasse kuuluvaks võib lugeda ka mobiilsidet ja mobiilset või traadita internetiühendust, mis samuti on digitaalsete andmete (informatsiooni) edastamisel põhinevad, kuid erinevalt ringhäälingust on siin side kahepoolne (dupleks).

Raadioelektroonika alasse kuuluvaks loetakse tihti ka heli- ja videotehnilist seadmestikku, mida kasutatakse saatja poolel, kuigi tegelikult on siin tegemist helitehnilise ja pilditehnilise seadmestikuga (ehk audio- ja videoelektroonikaga).