Riigikohtu juures asuv distsiplinaarkolleegium

(Ümber suunatud leheküljelt RKDK)

Riigikohtu juures asuv distsiplinaarkolleegium on viieteistkümnest kohtunikust koosnev kohtunike omavalitsuskogu, mis lahendab kohtunike distsipliini rikkumise kaasusi.

Distsiplinaarsüütegu on kohtuniku süüline tegu, mis seisneb ametikohustuste täitmata jätmises või mittekohases täitmises, samuti kohtuniku vääritu tegu.

KoosseisRedigeeri

Distsiplinaarkolleegiumisse kuulub viis riigikohtunikku, viis ringkonnakohtunikku ja viis esimese astme kohtunikku.

Distsiplinaarkolleegiumi esimehe ja teised riigikohtunikest liikmed nimetab Riigikohtu üldkogu kolmeks aastaks, esimese ja teise astme kohtunikest liikmed valib kohtunike täiskogu niisamuti kolmeks aastaks. Distsiplinaarasja lahendamiseks moodustab kolleegiumi esimees viieliikmelise kohtukoosseisu, kuhu kuulub kolm riigikohtunikust, üks ringkonnakohtunikust ja üks esimese astme kohtu kohtunikust liige.

alates veebruar 2020Redigeeri

veebruar 2017 – veebruar 2020Redigeeri