Prokuliaanid oli 1. sajandil tekkinud koolkond, mille rajas Rooma jurist Marcus Antistius Labeo ja mis sai nime jurist Proculuse järgi.

Prokuliaanidele vastandus sabiniaanide koolkond. Mõlemad koolkonnad tekkisid printsipaadi (27 eKr – 284) ajal ning sellega suures osas kattuva kõrg- ja hilisklassikalise õigusteaduse ajajärgul.[1]

Rooma juristi Pomponiuse väitel seisnes koolkondade erinevus selles, et prokuliaanid olid uuenduste pooldajad ja arendasid edasi vabariigiaegsete juristide traditsiooni. Sabiniaanid seevastu kaitsesid õiguse alal vanu instituute ning püüdsid õigustada valitsevat korda.[2]

Koolkondadevahelise erimeelsuse täpsed asjaolud ei ole teada.[3] Tegu võis olla õiguse progressiivse ja konservatiivse käsitluse erinevusega: progressiivsed prokuliaanid ja konservatiivsed sabiniaanid.[4]

Prokuliaane peeti uuendusmeelsemateks ka seetõttu, et nad võtsid omaks ja tõid Rooma õigusteadusesse Serviuse süstemaatilise mõtlemise instituutides ning grammatilise tõlgendamisviisi, mis lähtus seaduse tekstist.[1]

Prokuliaanide koolkonda kuulunud juristid muuda

Marcus Antistius Labeo – teda peetakse prokuliaanide koolkonna rajajaks. Tegu oli kuulsa juristiga, kelle töid on ka palju tsiteeritud. Labeo olevat kirjutanud ligi 400 raamatut, millest suurem osa on hävinenud.[5]

Marcus Cocceius Nerva – Labeo õpilane, keda tsiteeritakse Labeoga sageli koos.[1]

Pegasus – koolkonna juht peale Proculust.

Lucius Neratius Priscus – jurist, kes kuulus keisrite Hadrianuse ja Traianuse nõukokku.[6]

Celsus – kuulus jurist, kes kirjutas teose "Digesta" ja kes ütles kuulsa lause "Ius est ars boni et aequi" 'Õigus on headuse ja õigluse kunst'.[1]

Aelius Marcanius – üks viimaseid klassikalise ajajärgu juriste, keda peetakse prokuliaaniks. Tegeles pigem õiguse õpetamisega.[1]

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Siimets-Gross, Hesi, Ristikivi, Merike (2019). Fontes iuris Romani. Rooma õiguse allikate kogumik. Tartu: Tartu Ülikool kirjastus. Lk 34, 59–61. ISBN 978-9949-77-979-6.
  2. Ilus, Elmar (2000). Rooma eraõiguse alused. Kirjastus Ilo. ISBN 9985-57-271-8.
  3. Camilleri, James. "Proculian and Sabinian Schools" (inglise). {{cite journal}}: viitemall journal nõuab parameetrit |journal= (juhend)
  4. Voigt, Moritz (1889). Römische Rechtsgeschichte, II. Stuttgart.
  5. "Marcus Antistius Labeo | Roman jurist". Encyclopedia Britannica (inglise). Vaadatud 25.03.2019.
  6. Honoré, Tony (7. märts 2016). "Neratius Priscus, Lucius". Oxford Research Encyclopedia of Classics (inglise). DOI:10.1093/acrefore/9780199381135.013.4388.