Polüseemia ehk mitmetähenduslikkus on märkide üldine omadus, mille kohaselt tähendus on mitmene. Polüseemia puhul vastab ühele tähistajale mitu üksteisega seotud tähistatavat. See on ühe ja sama lekseemi tähenduste vaheline suhe.

Eesti keel Redigeeri

Näiteks sõna klaas võib märkida nii anumat kui ka materjali: klaasist anum on tehtud materjalist nimega klaas.

Vaata ka Redigeeri