Ambivalentsus

mitme võimaliku tõlgenduse tõttu tekkiv ebakindlus

Ambivalentsus ehk ambivalents (ld ambos 'mõlemad' + valentia 'jõud') ehk mitmetähenduslikkus on võimalus informatsioonis, sõnades, piltides, meedias või mujal antud tähendusi mitmeti mõista, selgitada, esitada. Ambivalentsuse mõistet kasutatakse erinevates teadusharudes.

Mitmetähenduslikkuse lahendus sõltub tihtipeale olukorrast, kus seda esitatakse.

Keeleteadus

muuda

Keeleteaduses saab mitmetähenduslikkust jaotada erinevate tunnuste järgi:

  • polüseemia – ühel sõnal on mitu tähendust, kuid tähendused põhinevad asjade sarnasusel. Näiteks suu on inimesel, ahjul jm. Pirn on nii puuvili, kui elektripirn
  • homonüümia – ühel sõnal on erinevad tähendused ja neil puudub sarnasus. Laim on nii puuvili kui ka alusetu kuulujutt, aas on nii silmus kui ka rohumaa.
  • homofoonia – sõnu hääldatakse sarnaselt, kirjutatakse erinevalt ja ka tähendused on erinevad. (paas ja baas, pall ja ball, hale ja ale)
  • homograafia – sõnu kirjutatakse sarnaselt, hääldatakse erinevalt ja tähendused on erinevad (palk ja palk, sulg ja sulg, nutt ja nutt).

Sotsiaalteadused ja meditsiin

muuda

Ambivalentsust sotsiaalteadustes tõlgendatakse kui ebakindlust.

Vaata ka

muuda