Homonüümia on nähtus, mille puhul kirjutatakse või hääldatakse kahte sõnavormi juhuslikult ühtemoodi, kuid neil on erinev tähendus: tegu on kahe erineva lekseemiga. Selliseid sõnu nimetatakse teineteise homonüümideks.

Eesti keel muuda

Homonüümsed on näiteks nimisõna palk tähenduses 'rahatasu tehtud töö eest' ja palk tähenduses 'langetatud puu laasitud tüvi v. selle osa'.[1]

Samakujulised on ka näiteks nimisõna mets ainsuse omastava ja osastava käände vormid: (suure) metsa ja (suurt) metsa. Need on vormihomonüümid.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Eesti keele seletav sõnaraamat. http://www.eki.ee/dict/ekss/