Pille Lille Muusikute Fond

Pille Lille Muusikute Fond (lühend PLMF) on fond, mis loodi 7. veebruaril 2003 heategevusliku missiooniga toetada igakülgselt muusikatalente nende erialaste oskuste arendamisel. Asutajad otsustasid anda fondile ooperilaulja Pille Lille nime.

PLMF on ainulaadne kodanikualgatuslik nähtus nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, mis aitab muusikutel leida esinemisvõimalusi nii kodu- kui ka välismaal, täiendõppeks, järjepidevaks konsultatsiooniks, kvaliteetsete instrumentide soetamiseks jpm.

PLMF-i klassikalised instrumentaal- ja vokaalmuusika kammerkontserdid toimuvad aasta läbi Eesti eri paigus peamiselt kontserdisarjade “Meistrite Akadeemia” ja “Hingemuusika” raames. Lastele ja noortele viiakse kvaliteetne muusika Eesti kõige väljapaistvamate solistide esitusel kooli kätte. Koos partneritega toimuvad kontserdid ja ühisprojektid välisriikides.

Korraldatavad festivalid

muuda

PLMF korraldab traditsiooniliselt nelja festivali:

Alates 2010. aastast toimub PLMF kunstilisel juhtimisel ja eestvedamisel Rapla kirikumuusika festival. Festivalide raames toimuvad meistriklassid/suvekoolid noortele dirigentidele, keelpillimängijatele, vokalistidele ning pianistidele.

PLMF pakub kunstilist juhendamist Valga-Valka Seitsme Kiriku Suvemuusikafestivalile ning on olnud 2009. aastal Väike-Maarja Muusikafestivali looja ja korraldaja, mille raames on läbi viidud Vabariiklik Vokalistide konkurss (2103, 2015, 2017), pühendatuna varalahkunud tenorile Vello Jürnale.

Rahvusvahelised esinemiskogemused

muuda

PLMF-i tugevuseks on aktiivne rahvusvaheline tegevus. Vahetus- ja koostööprojekte on korraldatud alates 2008. aastast. Seoses välistegevuse laienemisega loodi 2013. aastal fondi juurde PLMF Arts Management eesmärgiga arendada artistide esindamist/esitlemist väljaspool Eestit. Managemendi eestvedamisel alustati Põhjamaade vahelise laiema koostöö planeerimist 2011. aastal ning 2013. aastal loodi PLMF eestvedamisel veebis Põhja-Balti Festivalide Platvorm.

PLMF juhtimisel toimuvad mitmed laiahaardelised koostööprojektid (sh Euroopa Liidu ja integratsiooni projektid) ning fond kuulub suurimate klassikalise muusika valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonide ridadesse.

Lisaks organiseerib PLMF meistrikursusi, oratooriumide ja ooperite ettekandeid ning suurejoonelisi galakontserte, kus esinejateks on väljapaistvad solistid nii Eestist kui ka välismaalt. 

PLMF aitab sisustada muusikaga asutuste, ettevõtete ja eraisikute korraldatavaid vastuvõtte ja üritusi. 

Heategevus

muuda

Alates 2006. aastast on PLMF pööranud tähelepanu abivajajatele meie ühiskonnas ja loonud heateoalgatuse motoga “Tõsta pilk ja ava süda“. Kampaania toimub Tallinna Talvefestivali raames. Festival on kogunud raha Käo puuetega laste keskusele muusikaterapeutide koolitamiseks ja pillide ostmiseks, MTÜ-le Nirk igapäevaste sõidukulude katteks, Saaremaa lastele muusikainstrumente ostmiseks, Eesti tippinterpreetidele kvaliteetsete instrumentide soetamiseks, Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidule uue kaubiku ostmiseks igapäevaseks toidu transpordiks, Tallinna Vanalinna Muusikakoolile võimaldamaks erivajadustega lastele senisest rohkem tugiisikute toetatud muusikaõpet, eramuusikakoolidele ja SOS Lasteküla andekatele lastele instrumentide soetamiseks ning muusikateraapia võimaldamiseks.

Väljaantavad preemiad

muuda

Üheks väljundiks noorte annete esiletõstmiseks on Tallinna Kammermuusika Festivalil väljaantavad iga-aastased preemiad „Noor laulja, muusik, helilooja või dirigent“. 2020. aastal toimus esmakordselt Virumaa muusikakoolide vaheline konkurss tiitlile “Virumaa noor muusik” ja loodi "Suve- ja talveooperi" kostümeeritud kontsert-etenduste sarjad ooperilauljatele. 2017. aastal avati PLMF Academia Nova Keskus, kus oma õpetajaannet saavad huvikoolis arendada PLMF-iga pikaajaliselt koostöös olnud elukutselised muusikud.

Preemiate laureaadid

muuda

2005. aastal pandi alus Tallinna Kammermuusika Festivalile, mille raames antakse välja PLMF kolme preemiat.

Marje ja Kuldar Sinki preemia "Noor laulja/muusik"

muuda

Lord Carlisle’i preemia “Noor muusik”

muuda

Vendor Eesti preemia “Noor dirigent”

muuda

Liikmesus

muuda

Viited

muuda

Välislingid

muuda