Vabaühenduste Liit

Vabaühenduste Liit (varem Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, lühendatult EMSL), on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit, kes töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida. Liit asutati 10. oktoobril 1991 Eesti Fondide Keskuse nime all.

Liidu missiooniks on aidata areneda kodanikuaktiivsust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda. Organisatsioonil on põhiline roll viia ellu Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAKi) põhimõtteid kodanikuühiskonna arengukava kaudu.

Liidu osalusel loodi 1990. aastatel põhiline osa Eesti kolmanda sektori õigusraamistikust ja maksupoliitikast[viide?] ning vabaühenduste tugikeskuste võrgustik, mis tegutsevad maakondlike arenduskeskuste koosseisus ja mida finantseerib Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

1996. aastast valitakse kodanikuühiskonna aasta tegijat, 2009. aastast jälgitakse hea valimistava täitmist.

Avalikkuses kasutatakse kaubamärki Hea Kodanik; selle nimega ilmus muuhulgas kodanikuühiskonna ajakiri Hea Kodanik ja infovärav (heakodanik.ee) internetis.

Aastatel 2021–2024 on Vabaühenduste Liidul kolm peamist sihti:

  1. Huvikaitse – vabakond tegutseb usalduslikus partnerluses avaliku võimuga, et edendada avatud valitsemist ja kaitsta avalikke huve.
  2. Võimekas vabakond – vabakonnas on tihedad sidemed ja hea koostöö, ühendused on hästi juhitud, suutlikud muutuste juhtijad ning oma tegevuses eetilised ja innovatiivsed.
  3. Kasvulava – Eestis on üha enam inimesi, kes oskavad, suudavad ja tahavad kestlikult osaleda nii kogukondlikes kui ka ühiskondlikes asjades.

Juhtimine

muuda

Organisatsiooni struktuuri kuuluvad:

Välislingid

muuda