Pilkuse maastikukaitseala

Pilkuse maastikukaitseala asub Raplamaal Märjamaa valla põhjaosas Vana-Vigalast kirdes ja Teenusest kagus.

Pilkuse raba lõunaosa

Kaitse all 1992. aastast alates (1992. aastast sookaitsealana ja 2004. aastast maastikukaitsealana). Pilkuse maastikukaitseala pindala on 473 ha.

Eesmärgiks on soomaastiku (Pilkuse raba), erinevate sootüüpide, nende elustiku ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.

Soo tekkis järve soostumisel. Peamiselt on tegu lage- ja puisraba ning siirdesooga. On olemas älved, laukad puuduvad. Pilkuse raba omab ta turismi ja õppeotstarbelist väärtust.

Vaata ka

muuda