Ava peamenüü

EluluguRedigeeri

Ta lõpetas 1948 Olustvere Põllundustehnikumi, 1958 TÜ bioloogiaosakonna, 1961 aspirantuuri Zooloogia ja Botaanika Instituudis (ZBI), bioloogiakandidaat (1968, ENSV Teaduste Akadeemia), väitekiri "Фитопатогенные микромицеты Северной Естоний" (Scripta Botanica IV, 1967). Oli 1961–1986 ZBI nooremteadur, 1986–1989 teadur.[1]

TeadustööRedigeeri

Uuris taimehaigusi põhjustavate mikroseente ja neil kasvavate mükoparasiitsete seente liigilist koosseisu, ökoloogiat ja levikut Eestis. Avaldas andmeid 260 Eestile uue mikroseene liigi kohta ning mainis kirjanduses esimest korda 750 peremeestaime liiki. Osales ekspeditsioonidel Aserbaidžaanis, Kesk-Aasias ja Taimõri poolsaarel. Oli Looduseuurijate Seltsi ja Üleliidulise Botaanika Seltsi liige. 25 teadustrükist, sh 1 monograafia.[1]

PereRedigeeri

Peeter Põldmaa oli talupidaja poeg ja Kadri Põldmaa isa.[1]

TeoseidRedigeeri

  • Lühike ülevaade Eesti NSV roosteseentest (Uredinales). // Botaanilised uurimused 2 (1962)
  • Kirsipuude lehevarisemistõvest (kokkomükoos). // Juhendeid seente tundmaõppimiseks. Looduseuurijate Selts mükol. sektsioon. 1 (1964)
  • Данные о некоторых Deuteromycetes, обитающих вместе с ржавчинными и мучнисто-росяными грибами. // Изв. АН Эст. ССР. Биол. 15 (1966)
  • Новые данные о распространений мучнисто-росяных грибах Эстоний. // Scripta Mycologica 8 (1978)
  • Распространение гриба Thanatephorus cucumeris в Эстонии и его изменчивость (kaasautorid E. ja I. Parmasto). // Изв. АН Эст. ССР. Биол. 31 (1982)
  • Новые данные о распространении Ustilaginales в Эстонии. // Folia Cryptogamica Estonica 17 (1985)
  • Новые данные о видах Albugo, Bremia, Phytophtora и Pseudoperonospora в Эстонии. // Folia Cryptogamica Estonica 19 (1985).

KirjandusRedigeeri


ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti Teaduse Biograafiline Leksikon, 3. köide
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.