Paul Rahno

Paul Rahno (25. detsember 1901 Tallinn3. juuli 1980 Tallinn) oli eesti mikrobioloog.[1]

EluluguRedigeeri

Paul Rahno oli ehitustöölise poeg.[1]

Lõpetas keskkooli eksternina ja 1951 kaugõppes Leningradi Ülikooli; bioloogiakandidaat (1954, Leningradi Ülikool), bioloogiadoktor (1966, Eesti Teaduste Akadeemia), väitekiri "Сезонная кoличественная динамика почвенных бактерий и факторы, обуславливающие ее". 1945–47 Teaduste Akadeemia Põllumajanduse Instituudi direktor, 1947–50 sama instituudi Kuusiku filiaali juhataja, 1950–51 nooremteadur, 1951–54 TA Taimekasvatuse Instituudi nooremteadur (1951–52 direktori kohusetäitja), 1954–61 Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi (EMMI) mikrobioloogia osakonna juhataja, 1961–70 Eesti NSV TA Eksperimentaalbioloogia Instituudi mikrobioloogia sektori juhataja, 1970–80 samas vanemteadur-konsultant.[1]

TeadustööRedigeeri

Uurimisvaldkond: mulla mikrobioloogia, mulla mikroorganismide aastaringne arengudünaamika ja seda põhjustavad tegurid, mikroorganismide arengu seaduspärasuste selgitamine madala mullatemperatuuri tingimustes ning nende tähtsus mulla lämmastikusisalduses ja viljakuses. Umbes 100 teadustrükist ning kodu-uurimuslikke kirjutisi Nõmme ja Harku kohta. Eesti NSV teeneline teadlane (1979), Nõukogude Eesti preemia (1972).[1]

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

TeoseidRedigeeri

  • Сезонная количественная динамика почвенных бактерий и факторы, обусловливающее ее. Тln, 1964
  • Динамика численности почвенных микроорганизмов и соединений азота в почве (kaasautor). Тln, 1971
  • Количественная динамика почвенных водорослей (kaasautor H. Riis). Тln, 1975
  • Seasonal dynamics of the number of soil microorganismus (kaasautorid M. Aksel, H. Riis). // Pedobiologia (1978), 18.

KirjandusRedigeeri

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.