Pannoonia romaani keel

Pannoonia romaani keel oli idaromaani keel, mida rääkisid latiniseerunud keldi ja illüüria rahvad.

Idaromaani keeled (pannoonia romaani keel rohelises)

Pärast Lääne-Rooma impeeriumi langemist arenes keel välja Pannoonias tänapäeva Viini ja Belgradi vahelisel territooriumil. Hoolimata sellest, et latiniseeritud elanikkonna kohta on annaalides mitmeid viiteid, leidub moodsates keeltes nendest vähe jälgi. Keel hakkas hääbuma suure rahvasterändamise ajal, kuigi tõenäoliselt kuni 10. sajandini leidus seda veel isoleeritud asulates. Kõnelejate järeltulijad said kõige rohkem kannatada ajal, kui mongolid tungisid Ungarisse, mil 50–80% asulatest hävitati ja nende elanikud tapeti. Pannoonlaste keele väljasuremine näitab mõningaid sarnasusi teiste romaani keeltega, mis vahetati mõne muu keelega välja ja assimileeriti paari sajandi jooksul.

Vaata ka Redigeeri