Põlemissoojus on soojushulk (energiahulk), mis vabaneb aine põlemisel.

Ainet iseloomustav põlemissoojus ehk põlemisentalpia ehk eripõlemissoojus on soojushulk[1], mis eraldub kindla hulga aine täielikul põlemisel standardtingimustel. Seda mõõdetakse džaulides ühe mooli aine kohta (kJ/mol) või ühe kilogrammi aine kohta (kJ/kg) või gaaside korral mahuühiku kohta (kJ/m3). Soojushulga iseloomustamiseks kasutatakse džauli asemel ka kalorit (cal või kcal). Kokkuleppeliselt on kalori väärtuseks defineeritud 4,1868 J.

Põlemisreaktsiooni soojusefekt (entalpia muutus) -ΔHo on:

ΔHo = ΔHoproduktid - ΔHolähteained

Eksotermilises reaktsioonis on produktide entalpia väiksem kui lähteainete oma ja ΔHo on negatiivne.

Põlemissoojust määratakse harilikult kalorimeetri abil. Kütuste põlemissoojust nimetatakse kütteväärtuseks. Toiduainete energiasisaldust nimetatakse kalorsuseks.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Tamm, L., Tamm, T. & A. Tuulmets, 2009. Keemia mõisted gümnaasiumile (eesti-vene-eesti sõnastik). Tartu Ülikooli Kirjastus.