Kalorimeetria ehk soojusmõõtmine on füüsika haru, mis tegeleb soojushulkade mõõtmisega.

Kalorimeetriliselt määratakse ainete erisoojust, siirdesoojust, keemiliste reaktsioonide soojusefekte, kütuste kütteväärtust jm. Soojushulkade mõõtmiseks kasutatakse kalorimeetreid. Soojushulk leitakse kalorimeetris kindla hulga vee või mõne muu vedeliku temperatuuri tõusust, mille põhjustas uuritava protsessi soojusefekt.

Keemiliste reaktsioonide soojusefektide, eriti kütuse kütteväärtuse määramiseks kasutatakse nn kalorimeetrilist pommi.

Vaata ka

muuda