Põhja-Järva Kool

Põhja-Järva Kool on põhikool Järva maakonnas Järva vallas. Koolil on kolm õppekohta: Aravetel, Amblas ja Albus.[1]

Ajalugu

muuda

1858. aastal avati Aravetel Seidla kooli nime all vallakool. Koolimajaks oli rehielamu tüüpi maja, kus asus klassituba, kus õpiti, söödi ja ka magati. Koolijuhatajal oli oma kamber.

1905. aastal rajati Aravetel uus koolihoone, mis töötas 1917. aastani 3-klassilise külakooli/algkoolina. 1917. aastal sai koolist Aravete 4-klassiline Algkool ja seal õppis 33 õpilast. 1944. aastal nimetati Aravete kool ümber Aravete Mittetäielikuks Keskkooliks, 1950. aastal Aravete 7-klassiliseks Kooliks ja 1961. aastal Aravete 8-klassiliseks Kooliks. 1963. aasta mais hakati rajama kooli juurdeehitist, mis valmis 1. septembril 1964 ja millega kool sai juurde kuus klassiruumi.

1983. aastal nimetati Aravete 8-klassiline Kool ümber Aravete Keskkooliks. Kuni 1990. aastateni oli kooli juures kooliaed, mille saadusi kasutati koolisööklas ja kus kooliõpilased käisid suviti peenraid hooldamas. 1980. aastatel õppisid keskkoolis tüdrukud lüpsioperaatori ja poisid traktoristi ametiõpet. 2005. aasta sügisel hakati koostöös Rakvere Kutsekeskkooliga keskkooli õpilastele andma eelkutseõpetust müügijuhi, turismikorraldaja ja arvutiteenindaja erialal. Keskkooliõpilased said soovi korral läbida ka B-kategooria autojuhi kursuse.

1. septembril 2023 muudeti Aravete Keskkool Järva valla koolivõrgu reorganiseerimise tulemusel põhikooliks ja sellega liideti Albu Põhikooli kooliosa ja Ambla-Aravete Kooli kooliosa. Reorganiseeritud Aravete Keskkooli nimi on alates 1. septembrist 2023 Põhja-Järva Kool, millel on kolm õppekohta: Aravetel, Amblas ja Albus.[1]

Põhja-Järva Kooli Aravete õppekoht

muuda

Aravete koolimaja asub kahes eri ajajärkudel ehitatud ja omavahel ühendatud hoones. Koolimaja vanim osa valmis 1941. aastal, selle juurdeehitis valmis 1. septembril 1964. Selles osas (nn vana maja) asuvad algklasside klassiruumid, muusikaklass, mängutuba, algklasside õpetajate tuba, raamatukogu, kaks klassiruumi, poiste ja tütarlaste tualettruumid ning laoruum.

Kooli viimase juurdeehitise projekteeris arhitekt Ignar Fjuk. Tema projekti järgi ehitatud postmodernistlik kolmekorruseline õppekorpus 1985. aastal. Selles osas (nn uus maja) asuvad ainekabinetid, aula, söökla, administratsiooni ruumid, huvituba, arvutiklass, autoklass, videoklass, arsti kabinet, õpetajate vaheruumid, tööõpetuse ja käsitöö kabinetid.

1988. aastal valmis võimla ja 1991. aastal ujula. 2003. aastal staadion.

Ignar Fjuk usub, et Aravete koolimaja on üks Eesti huvitavamaid koolihooneid.[viide?]

Põhja-Järva Kooli Ambla õppekoht

muuda

Ambla koolimaja asub Amblas.

Põhja-Järva Kooli Albu õppekoht

muuda

Albu koolimaja asub endise Albu mõisa härrastemajas.

Viited

muuda

Välislingid

muuda