Oliver Orro (sündinud 18. veebruaril 1982) on eesti arhitektuuriajaloolane ja konservaator.

Orro lõpetas Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse erialal 2005. aastal, seejärel töötas ta Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis muinsuskaitse osakonna peaspetsialistina ning alates 2011. aastast Eesti Kunstiakadeemias lektori ning teadurina. Ta on ka Eesti Kunstiakadeemia doktorant (muinsuskaitse ja restaureerimine), kelle uurimissuundadeks on Eesti 19. sajandi II poole ja 20. sajandi alguse arhitektuur (sh puitelamud, tööstus- ja militaarehitised), aga ka Nõukogude perioodi linnaehitus ja muinsuskaitse.