Olev kääne ehk olev ehk essiiv on kääne, millega väljendatakse olukorda või seisundit, milles ollakse.

Eesti keel muuda

Oleva käände käändelõpp on -na, mis lisatakse omastavas käändes sõnavormile.

Olevas käändes käändsõna kasutatakse seotud laiendina või vaba laiendina.

Tavaliselt väljendab olev kääne seisundit põhitegevuse või olukorra kaudu: Ta on direktorina karm. Mari astus porisena tuppa. Ta on vihasena oma toas.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda