Nordregio

Nordregio (Põhjamaade Ruumilise Planeeringu Keskus) uurib ja planeerib Põhjamaade- ja Euroopa elukeskkonda. Uute statuutide (võeti vastu 14. jaanuar 2000) kohaselt on Nordregio Põhjamaade- ja Euroopa uurimiskeskus, mis keskendub regionaalsetele arengutele, linna- ja maa süsteemidele, demograafiale, valitsemisele ja haldusjaotustele, innovatsioonile, teadmispõhisele majandusele, globaalsetele kliimamuutustele, piirkonna sisesele adaptsioonile ja rahvusvahelisele energiapoliitikale. Detailselt keskendutakse Läänemere regioonile, Põhjamaadele ja Arktikale. Üldisemal tasandil tegeletakse Euroopa ruumiga. Nordergio asutati Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt 1. juulil 1997. Samal aastal võttis Nordregio osaliselt üle organisatsioonide Nordplan, NordREFO ja NOGRAN ülesanded.

JuhtkondRedigeeri

Nordregio juhtkonnas on üks Põhjamaade (Island, Norra, Rootsi, Soome, Taani) liikmesriigi esindaja, üks vaatleja liige igast autonoomsest piirkonnast (Gröönimaa, Fääri saared ja Ahvenamaa). Lisaks valib Nordregio meeskond määramata hulga liikmeid juhtkonda. Juhtkonna kinnitab Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Juhtkond vastutab pikaajalise strateegilise planeerimise eest. Juhtkonna juurde kuulub nõustavat funktsiooni omav ekspertide volikogu, milles on 21 liiget. Kolm liiget igast liikmesriigist ja kaks isevalitsevast autonoomiast.

TegevusRedigeeri

Instituudi põhiliseks ülesandeks on hallata andmebaasi- ja maakaarte, mis sisaldavad informatsiooni majandusest, demograafiast, energeetikast, keskkonnast, tööjõust, rahvarändest, jv. Nordregiol on Nordregio Akadeemia, ilmuvad perioodilised väljaanded: Nordregio Ajakiri (The Journal of Nordregio) ja Euroopa Ruumilise Planeerimise Ajakiri (European Journal of Spatial Development (EJSD)). Eraldi perioodikast publitseeritakse ka teoseid, raporteid ja õppematerjale.[1]

FinantsidRedigeeri

Põhjamaade Ministrite Nõukogu finantseerib 40–50% ulatuses Nordregiot, mis katab tegevuse põhiosa käibest. Ülejäänud kulud katab lepinguline koostöö riiklike- ja regionaalsete ametivõimudega, osavõtt kohaliku- ja Euroopa tasandi konkursidest, näiteks EPSON 2013.

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri