Ninahäälikud ehk nasaalid on häälikud, mille tekitamisel on pehme suulagi madalal ja õhk väljub läbi nina. Suuõõs käitub küll resonaatorina, kuid õhu väljapääs on takistatud huulte või keelega.

Akustiliselt on ninahäälikud sonorandid, ehk õhu väljapääs ei ole piiratud ja häälikud on peaaegu alati helilised. Erandlikult on helitud ninahäälikud islandi ja kõmri keeles.

IPA kirjeldus
[m] heliline bilabiaalne nasaal
[ɱ] heliline labiodentaalne nasaal
[n̪] dentaalne nasaal
[n] alveolaarne nasaal või dentaalne nasaal
[ɳ] heliline retrofleksne nasaal, tavaline indoiraani keeltes
[ɲ] heliline palataalne nasaal, tavaline Euroopa keeltes, nagu hispaania keele ñ, prantsuse ja itaalia gn, katalaani ja ungari ny, poola ń, oksitaani ja portugali nh.
[ŋ] heliline velaarne nasaal, tavaliselt kirjapildis "ng".
[ɴ] heliline uvulaarne nasaal

Eesti keeles esinevad kolm nasaali: m, n ja ŋ.