Kõmri keel

Walesis kõneldav keldi keel

Kõmri keel (varem uelsi keel; kõmri keeles Cymraeg [kõmr'aaig], artikliga y Gymraeg) on keldi keelerühma briti alarühma kuluv keel. Ta on p-keldi keel. Tema lähemad sugulaskeeled on korni ja bretooni keel.

kõmri keel (Cymraeg)
Kõneldakse Suurbritannias, Argentinas, USAs, Kanadas
Piirkonnad Wales, Patagoonia
Kokku kõnelejaid üle 700 000
Keelesugulus

indoeuroopa keeled
 keldi keeled
  saartekeldi keeled
   briti keeled

    kõmri keel
Ametlik staatus
Ametlik keel Wales
Keelekoodid
ISO 639-1 cy
ISO 639-2 cym
Kõmri keele rääkijate osakaal Walesis

Kõmri keelt kõneldakse põhiliselt Walesis, kus seda kõneleb umbes 500 000 inimest. Keldi keeltest on kõmri keel emakeeleks kõige suuremal hulgal inimestel. Walesis on kõmri keel inglise keele kõrval ametikeel ja koolikeel, kohalik televisioon edastab kõmrikeelseid saateid.

Murded jagunevad põhja- ja lõunarühmaks. Üheteistkümnest loost koosnev kõmri eepos kannab koondnime Mabinogion.

Välislingid muuda