"Mabinogion" on keskaegsete kõmri käsikirjade põhjal koostatud 11 jutust koosnev kogumik. Osa juttudest ulatub tagasi rauaaegsesse pärimusse.

Selle tõlkis inglise keelde Charlotte Guest, kes andis sellele praeguse pealkirja. Neli juttu moodustavad terviku, mille õige nimi on "Mabinogi"[viide?].

Tsükkel sisaldub täies mahus Hergesti punases raamatus ja Rhydderchi valges raamatus.