P-keldi keeled

P-keldi keeled ehk gallobriti keeled[viide?] on mõnede keeleteadlaste liigituste kohaselt rühm keldi keeli, mida kõneldi Gallias ja Briti saartel; neile vastanduvad Q-keldi keeled ehk goideli ehk gaeli keeled.

P-keldi keeli ühendavad nii keelelised ühisjooned kui ka nende kõnelejate kultuur ja ajalugu: kunstistiilid ja sarnased jumalad, sarnased Rooma-eelsed mündid jms.

Terminit kasutavate keeleteadlaste hinnangul on keeleliste ühisjoonte seas, mille P-keldi keeled pärisid ühiselt eelkäijalt, eelkõige algkeldi keele *kʷ muutumine /p/-ks (sellest ka rühma nimetus), mis puudub Q-keldi keeltes.

P- ja Q-keelteks jagamisele alternatiivse vaate kohaselt oli selline areng kas kummaski rühmas iseseisev või keelekontakti mõju, mitte ühise algkeele pärand.

P-keelte seas on kõmri, bretooni ja gallia keel, Q-keelte hulgas iiri keel.